Порушення у сфері навколишнього природного середовища за 2012 рік

Забруднення навколишнього серидовища

З метою задоволення всезростаючих потреб населення підвищуються обсяги виробництва різного роду товарів, розширюється господарське освоєння територій та природних ресурсів, інтенсифікується їхнє використання, що в свою чергу приводить до збільшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище та підвищення темпів його забруднення рештками чи відходами від виробництва. Найбільшими екологічними забруднювачами серед усіх галузей національного господарства є промисловість, а саме теплові електростанції та металургійні заводи. Виходячи з того, що підприємства які здійснюють найбільший екологічний тиск, отримують від держави квоти на викиди шкідливих речовин, є керівники та організації які намагаються позбутися не бажаних відходів без відома контролюючих органів чи з не належним рівнем їхньої утилізації, за оцінками екологів дана незаконна діяльність нанесла збитків на суму 1 млрд. 659 млн. 815.687 тис.грн. Для ознайомлення з проблематикою порушення екологічного законодавства наведемо кілька статистичних показників.

За результатами здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища у 2012 році було здійснено 89 511 перевірок, за якими було складено 80 243 протоколи про порушення та притягнуто до адміністративної відповідальності 72 984 (посадових осіб, громадян, чол.), призупинено діяльність 1967 господарчих суб’єктів, порушено 272 кримінальні справи, накладено штрафів на суму 16 млн. 360.78 тис.грн., з яких сплачено 14 млн. 680.704 тис.грн.

В результаті проведення перевірок, найбільше порушень виявлено за наступними критеріями: належне поводження з відходами – 26 742 (35,52%), забруднення водних ресурсів – 16 739 (22,23%) та атмосферного повітря – 9 916 (13,17%).


За матеріалами Державної служби статистики України

Примітним є те, що штрафи які сплатили порушники, не є співрозмірними з оціненими екологічними збитками та менші більш ніж в сто разів (14 680.704 проти 1 659 815.687). Така ситуація виникає внаслідок жадоби до фінансової наживи у власників підприємств за рахунок екології, населення яке проживає на територіях забруднення та низьких штрафів в порівнянні зі збитками, які несуть з собою порушення у сфері охорони навколишнього природного середовища. Кожному власнику брудного виробництва та відповідальним працівникам варто пам'ятати, що природа не дає безоплатних кредитів на її забруднення, а населенню – бути не байдужими та відповідальними, адже його громадська свідомість та своєчасне звернення до органів екологічного контролю допоможе запобігти забрудненню середовища проживання та зберегти умовно чисте довкілля для майбутніх поколінь.