Видатки бюджету м. Києва на 2013 рік (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Infolight