Аналіз поширення ВІЛ-інфекції в Україні

захворюваність ВІЛ

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 33,4 мільйона жителів нашої планети заражені СНІДом, окрім того, приблизно 2,7 мільйона чоловік заражаються смертоносним вірусом щорічно; слід зазначити, що саме СНІД – головна причина смерті жінок, що знаходяться в репродуктивному віці. На сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) характеризують ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі як пандемію, що має катастрофічні демографічні наслідки для всіх країн. Нашій державі в цьому процесі належить сумне лідерство – 5 місце в світі за темпами розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу.

ВІЛ (Human Immunodeficiency Virus, HIV) – вірус імунодефіциту людини, що призводить до захворювання на СНІД. ВІЛ схильний до стрімких мутацій, передається через прямий контакт слизових оболонок або крові з рідиною тілесного походження. В ході ВІЛ-захворювання в однієї і тієї ж людини виникають все нові штами (різновиди) вірусу, що абсолютно різні за швидкістю відтворення і за своєю здатністю ініціювати і вбивати ті або інші типи клітин. Принципові відмінності цієї інфекції обумовлені надзвичайною складністю структури епідемічного процесу і багатофакторністю його розвитку.

Всесвітня організація здоров'я занепокоєна стабільним зростанням темпів поширення епідемії ВІЛ у східному Європейському регіоні, число людей, що живуть з ВІЛ, за оцінками ВООЗ, збільшилося в три рази з 2000 року. Прогрес у західній частині регіону показує, що своєчасно вжиті заходи та систематична діяльність може забезпечити контроль над епідемією ВІЛ/СНІД. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є однією з найтяжчих серед країн Східної Європи та Співдружності незалежних держав.


Поширення ВІЛ серед країн світу у 2011 році

Сучасний стан розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в країні характеризується:

  • широким поширенням ВІЛ серед різних контингентів населення, у першу чергу серед осіб, які відносяться до груп з високим ризиком інфікування;
  • нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції за різними територіями України;
  • зміною домінуючих шляхів передачі ВІЛ;
  • переважним ураженням осіб працездатного віку.

З часу реєстрації ВІЛ-інфекції станом на 01.07.2012р. за даними персоніфікованого обліку в країні зареєстровано 212, 8 тис випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 51,5 тис випадків СНІДу, включаючи 1,17 тис дітей до 14 років.

Діаграма 1. Динаміка зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні

Як бачимо з вищенаведеної діаграмі, абсолютна кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні постійно збільшується за виключенням 1998 та 1999 років. На фоні цієї негативної тенденції єдиним позитивом є те, що динаміка обсягів збільшення числа інфікованих зменшується, і на кінець 2011 року становила 3,6%, для прикладу в 2006 році у порівнянні з 2005 роком, показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в цілому по країні збільшився на 16,8%.

Ці дані свідчать про перші ознаки стабілізації епідемічної ситуації в країні. В останні роки спостерігається стала тенденція до зниження частки випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15 – 24 років серед усіх вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції – з 2007 по 2011 рр.: 15%; 13%; 12%; 11% та 9%, що підтверджує висновок про досягнення перших ознак стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

Епідемія ВІЛ-інфекції з 1997 року поширилася на всі адміністративні території України. Існує значна різниця у поширеності ВІЛ-інфекції у регіонах України. Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції, за даними диспансерного обліку, зареєстровано у південно-східних регіонах країни: Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській областях, місті Севастополь, а також в АР Крим (605,9 – 361,6 на 100 тис. населення), де ці показники значно перевищують середній у країні, який на початок 2012 року складав 264,3 на 100 тис населення. Найнижчі показники поширення ВІЛ-інфекції, зареєстровано в західних областях, окрім Волинської області.

За даними МОЗ України у першому півріччі 2012р. в Україні зареєстровано 10051 випадків ВІЛ-інфекції і 5168 випадків СНІДу, тобто, на тлі зростання кількості осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції реєструється «повномасштабна епідемія СНІДу». А в 11-ти регіонах країни ситуація ще гірше – співвідношення вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції та СНІДу дорівнює 1,3:1 при середньо українському аналогічному показнику 1,9:1. Наприклад, Запорізька область – 252 випадки ВІЛ-інфекції та 193 СНІДу, Черкаська – 248 випадків ВІЛ-інфекції та 185 СНІДу, м. Севастополь – 108 випадків ВІЛ-інфекції та 80 СНІДу. Майже така сама ситуація в Донецькій, Хмельницькій, Полтавській, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, при цьому найбільша частка випадків СНІДу виявляється серед ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку.

При аналізі показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію може скластися враження, що ситуація в західних областях країни – Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, де рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію, за той же період, складали від 3,5 до 7,1 на 100 тис. населення, залишається відносно благополучною. Проте за результатами дозорних досліджень 2011 р., були отримані високі показники інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків у м.Львів – 30,8%, Івано-Франківську – 18,8%, Тернополі – 9,5%. Дана проблема має серйозне соціальне загострення, адже вірус імунодефіциту розповсюджується в основному завдяки безвідповідальному ставленню до власного здоров’я представників групи ризику, нехтування будь-якими моральними та фізіологічними нормами.

Діаграма 2. Динаміка зареєстрованих випадків ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні

Основним шляхом передачі ВІЛ в Україні, з 1995 до 2007р., включно, був парентеральний, переважно через введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. В 2008р. вперше, починаючи з 1995р., відбулася зміна частки шляхів передачі з перевагою статевого шляху над парентеральним. У 2011р. відсоток осіб, які були інфіковані статевим шляхом, збільшився до 55,5%, парентеральний - шляхом введення ін’єкційних наркотичних речовин, склав 41,8%.

Діаграма 3. Структура основних шляхів передачі ВІЛ в Україні

Надзвичайно вагомим показником, який характеризує поширенні ВІЛ, є передача вірусу від інфікованої матері до дитини, адже переважання гетеросексуального шляху передачі ВІЛ-інфекції та збільшення кількості ВІЛ-інфікованих жінок дітородного віку спричиняє поступове збільшення кількості дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Для вивчення даної тенденції, розглянемо наступну діаграму, яка відображає динаміку кількості інфікованих матерів та дітей, які успадкували вірус від матері.

Діаграма 4. Зареєстровані ВІЛ-інфіковані жінки репродуктивного віку та діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками

У 2011р. було проаналізовано частоту передачі ВІЛ від матері до дитини серед 3857 дітей, які були народжені ВІЛ-інфікованими матерями у 2009р. З них 169 дітям встановлено діагноз ВІЛ-інфекції, 3447 дітей знято з диспансерного нагляду у зв'язку з відсутністю ВІЛ-інфекції, 241 дитина залишилася з діагнозом ВІЛ-інфекції у стадії підтвердження.

Діаграма 5. Відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (за результатами імуноферментного аналізу)

Не дивлячись на 25-річну історію епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, на сьогодні вона все ще залишається сконцентрованою в групах високого ризику інфікування ВІЛ і не порушила в повній мірі загальну популяцію. Беручи до уваги епідемічну ситуацію, яка склалася у нашій країні, особливу увагу необхідно приділяти попередженню поширення ВІЛ саме серед груп ризику.

Насамкінець розглянемо рівень захворюваності та смертності від СНІДу. Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням в Україні, як і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено у 62,5% нових випадків СНІДу. Високі рівні смертності від СНІДу зареєстровані у регіонах з високою захворюваністю на СНІД. Зростання випадків смертності від СНІДу спостерігається у Одеській, Чернівецькій, Кіровоградській, Рівненській, Миколаївській, Львівській та Чернігівській областях. Основним контингентом ризику летальних випадків залишаються ін'єкційні наркозалежні.

За прогнозами МОЗ України, щорічна кількість нових випадків інфікування ВІЛ має тенденцію до деякого поступового зростання з наступною стабілізацією та зниженням. Така тенденція буде спостерігатися, в основному, за рахунок зміни домінуючого шляху передачі ВІЛ з парентерального - при вживанні наркотиків ін’єкційнім шляхом, на гетеросексуальний, який має значно повільніший темп поширення ВІЛ, та, ймовірно, зменшення практик ризикованої поведінки серед представників груп ризику.

Діаграма 6. Кількість випадків захворювання на СНІД та померлих від хвороб, обумовлених СНІДом

Виходячи з динаміки розвитку глобальної проблеми ВІЛ/СНІДу, для запобігання ймовірному ураженню, перш за все варто пам'ятати, що запорукою здоров'я кожного з нас є дотримання елементарних норм гігієни, морально-етичних принципів та ведення здорового способу життя, і жодна державна програма чи передовий медичний препарат не зможе вдало вирішити проблему, як її осмислення – запобігти. Пам'ятаймо, СНІД – не спить.

Коментарі

Зображення користувача Гість.
подобається