заповідник

Динаміка обсягів мисливських угідь та земель природно-заповідного фонду в Україні

заповідники та мисливські угіддя

В результаті інтенсивно господарського освоєння території людиною за останнє століття, та його прискорені темпи у XXI ст., в Україні залишилися не значні площі, де природа не зазнала докорінної зміни. Забезпечення апетитів промисловості потребує все більших природніх ресурсів, в результаті чого антропогенне навантаження на навколишнє середовище лише зростає. В таких умовах єдиним місцем де є змога зберегти в задовільному вигляді природу, її флору і фауну – є заповідні території. Зважаючи на динаміку збільшення числа заповідників в Україні за останні 23 роки, помітно що...