Обсяги продукції лісового господарства - 2016 | Infolight
Maps: OpenStreetMap; Engine: Polymaps; ThemeMapMaker by infolight.org.ua, 2014 - 2018
Обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства (у фактичних цінах), млн.грн
За 2016 рік
Обсяг 12 млрд. 838.8 млн.грн.

Джерело: (Держкомстат)
 
понад 2000
 
1000 - 2000
 
750 - 1000
 
500 - 750
 
200 - 500
 
50 - 200
 
до 50
 
Тимчасово окуповані