Україна

Аналіз динаміки та географії злочинів «зґвалтування та замах» у 2005-2012 роках в Україні

злочинність

Останнім часом широкого суспільного резонансу набув злочин, що пов'язаний з жорстоким побиттям та зґвалтуванням 29-річної Ірини Крашкової, в якому підозрюються 3 особи з смт.Врадіївка Миколаївської області, 2 з яких міліціонери районного відділу МВС. На Миколаївщині це не перший злочин даного роду, який відзначається надзвичайною жорстокістю насильників по відношенню до жертви, що сколихнув усю країну. У 2012 році 09 березня жертвою насильників стала Оксана Макар, яка від отриманих травм 29 березня пішла з життя.

Виходячи з неабиякої уваги населення...

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї в Україні у 2012 році

дитячі будинки сімейного тиру

Сирітство в нашій державі є вагомою соціальною проблемою, яку органи опіки та спільнота в силу можливостей намагаються вирішити. В Україні станом на початок 2013 загальна кількість дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування становила 92865 осіб. В попередніх публікаціях нами було досліджено загальний стан сирітства в Україні за критеріями чисельності сиріт, ...

Порівняльна характеристика виникнення пожеж та їхніх наслідків за 2011-2012 роки

пожежа

Природні стихії мають визначальний вплив на життя будь-якої людини, вода, вітер, вогонь та земля дають змогу забезпечувати фізіологічні потреби та середовище існування. З іншого боку, надзвичайні події природного походження, які пов’язані з дією вогню, вітру чи води наносять значні збитки для економік країн світу загалом та особистих господарств зокрема, часто супроводжуючись людськими жертвами. Якщо природні катаклізми виникають не за безпосередньої вини людини, то техногенні – є прямим порушенням правил експлуатації різного роду приладів та загальних правил пожежної...

Стан забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, що набули повноліття у 2012 році

соціальне житло

Переважна частина молоді досягаючи повноліття постає перед значущою соціальною проблемою – забезпечення особистим житлом. Тому ми вирішили провести даний аналіз в області забезпечення соціальним житлом найуразливішого прошарку молоді – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що набули повноліття. В попередніх публікаціях нами було висвітлено загальний стан соціального сирітства в Україні та процеси усиновлення українськими та іноземними сім’ями дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2012 році.

Одних...

Пожежі та їх наслідки в Україні у 2012 році

Пожежа

Надзвичайні ситуації завдають чимало лиха людям та навколишньому середовищу, несуть з собою значні матеріальні, екологічні збитки та часто й людські жертви. Найбільш поширеними надзвичайними ситуаціями з усіх існуючих категорій є пожежі, адже вони мають значну чисельність, ареали поширення та несуть з собою численні збитки. До основних видів пожеж відносяться лісові пожежі, пожежі нафтопродуктів, побутові пожежі, підземні пожежі та рудникові пожежі. В даному дослідженні розглянемо динаміку чисельності пожеж та їхніх основних характеристик за останні 6 років, а також...

Протестантські релігійні організації в Україні

Протестанство

В сьогоднішній статті продовжимо перекладати інформаційний звіт Мінкультури "Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік" на мову карт, а саме покажемо ситуацію з релігійними організаціями протестантських напрямів.

Протестантизм в Україні на початок 2013 року налічує 10613 релігійних організацій, що складає 28,7% від всієї релігійної мережі держави. На початок 2009 року кількість релігійних організацій протестантських церков...

Католицькі релігійні організації України

католицизм

В сьогоднішній статті продовжимо перекладати інформаційний звіт Мінкультури "Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік" на мову карт, а саме покажемо ситуацію з релігійними організаціями католицьких напрямів.

Представники католицького віросповідання України об’єднуються в двох юрисдикціях, інституційна мережа яких на 1 січня 2013 року представлена 5029 осередками, що становить 13,6% від загальної кількості релігійних організацій...

Православ'я в Україні

Православ'я

Розподіл релігійних організацій за віросповідними напрямками свідчить про переважаючу чисельність в Україні представників християнських деномінацій. Православні, католицькі та протестантські релігійні організації складають близько 94% релігійної мережі держави, про що йдеться у інформаційному звіті Мінкультури "Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік".

До складу православних конфесій в Україні на початок 2013 року входить 19107...

Релігійні організації станом на 1 січня 2013 року

релігія

B Укpaїнi нapaзi вiдбyвaєтьcя пpoцec poзвиткy peлiгiйниx кoнфeciй, пpo щo cвiдчить iнфopмaцiйний звiт Miнкyльтypи "Пpo cтaн i тeндeнцii poзвиткy peлiгiйнoї cитyaцiї тa дepжaвнo-кoнфeciйниx вiднocин в Укpaiнї зa 2012 piк". Cтaнoм нa 1 ciчня 2013 poкy peлiгiйнa мepeжa в Укpaiнї пpeдcтaвлeнa 55 вipocпoвiдними нaпpямaми, в мeжax якиx дiє 36995 peлiгiйниx opгaнiзaцiй, в тoмy чиcлi 87 цeнтpiв тa 295 yпpaвлiнь, 35460 peлiгiйниx гpoмaд (cпpaвaми цepкви oпiкyєтьcя 31313 cвящeннocлyжитeлiв), 500 мoнacтиpiв (чepнeчий пocлyx...

Демографія: сумна статистика

смертність

В попередніх роботах ми розповідали Вам про деякі позитивні тенденції народжуваності, про омолодження окремих регіонів України. Сьогодні ж будемо говорити про темну сторону життя - смертність та хвороби, які вбивають українців.

У 2012 році в Україні померло 663.1 тис.осіб, загалом природне скорочення населення склало 142.4 тис.осіб. В розрізі регіонів України найвища смертність спостерігається в Чернігівській...

Сторінки