Сільське господарство в Україні у 2013 році

сільське господарство

Продукція сільського господарства є ресурсною складовою виробництва у різних галузях національного господарства, а у харчовій промисловості – її основою. Від ступеня насичення ринку продовольчими товарами сільськогосподарської переробки, їхньої якості та ціни(доступності) залежить забезпечення населення продуктами харчування, що в свою чергу є однією з основних задач виробництва. В даній публікації розглянемо стан сільського господарства у рослинництві та тваринництві за показниками посівних площ, зібраного врожаю, поголів'ям худоби, обсягами виробництва та динаміки цін на основні види продукції.

У січні-червні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2012р. зріс на 15,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 127,5%, а в господарствах населення – 106,4%. За І півріччя поточного року індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 167,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 212,5%, у господарствах населення – 132,0%.

Діаграма 1. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва у 2013 році


За матеріалами Держстату України

З попередньої діаграми чітко видно, що й в минулому році у червні місяці спостерігався ріст індексу обсягів сільськогосподарського виробництва на рівні 7,4%, після чого був зафіксований піврічний обвал в середньому на рівні 4,5%. Зважаючи на минулорічні темп падіння у II півріччі та обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, у липні-січні цього року, буде зберігатися позитивна динаміка.

Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 28,1 млн.га, з них в аграрних підприємствах – на 19,6 млн.га (69,8% загальних площ), у господарствах населення – на 8,5 млн.га (30,2%).

Діаграма 2. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року


За матеріалами Держстату України

Основними культурами, під які було освоєно посівні площі є пшениця озима та яра 6 691.9 тис.га, що становить 26,08% посівних площ, кукурудзи – 4 913.3 тис.га (19,15%), соняшнику 4 833.9 тис.га (18,84%) та ячменю озимого та ярого 3 377.9 тис.га (13,17%).

Порівняно з 2012р. загальну посівну площу розширено на 313,7 тис.га (на 1,1%), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 107,7 тис.га (на 0,6%), у господар-ствах населення – на 206,0 тис.га (на 2,5%). У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак), посіяних під урожай 2013р., становила 363,2 тис.га, що більш ніж у 6 разів менше, ніж під урожай 2012р., а її частка у площі посіву озимини склала 3,9% (торік – 24,1%).

Суттєве зростання обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з минулорічним зумовлено прискореними темпами збирання ранніх зернових та інших сільськогосподарських культур і збільшенням їхньої середньої врожайності, що зафіксовано серед усіх основних культур, окрім зернобобових.

Діаграма 3. Збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 липня 2013 року


За матеріалами Держстату України

В абсолютному значенні найбільше зросла середня врожайність серед плодів та ягод, на 9,7 ц/га (з 76.6 до 86.,3 ц/га), за відносним показником найбільший ріст врожайності належить пшениці 37,46% (з 19.7 до 27.1 ц/га). Даній культурі також належать максимальні показники збору - 3675.2 на рівні 50,93% від загального обсягу з переліку наведених культур, який становить 7216.8 тис.тонн.

Після розгляду показників рослинництва перейдемо до наступного блоку – тваринництва. У І півріччі 2013 року індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 105,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 110,3%, господарствах населення – 101,5%.За розрахунками, на 1 липня 2013 року проти початку липня 2012р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби збільшилася до 5 млн. 392.2 тис. (на 3,3%), також зросло поголів’я свиней до 8 млн. 223.8 тис. (на 4,6%), овець і кіз до 2 млн. 253.5 тис. (на 5,1%) та птиці всіх видів 263 млн. 608 тис. (на 6,7%).

Діаграма 4. Поголів'я основних видів худоби та птиці на 1 липня 2013 року


За матеріалами Держстату України

Як бачимо, серед усіх основних видів сільськогосподарських тварин переважають показники відгодівлі у господарствах населення над сільськогосподарськими підприємствами. На початок липня 2013р. населенням утримувалось 71,1% загальної чисельності великої рогатої худоби, свиней – 53,7%, овець і кіз – 86,8%, а також 51,7% птиці всіх видів.

Кінцевою ланкою для сільгоспвиробника у його виробничій діяльності є реалізація власної продукції. У першому півріччі 2013р. загальний обсяг реалізованої продукції порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 11%, у т.ч. продукції рослинництва – на 23%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва – збільшився на 7%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-червень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зросли на 4,5%, у т.ч. рослинництва – на 17,5%, тваринництва – знизилися на 3%.

Діаграма 5. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами у січні–червні 2013р.


За матеріалами Держстату України

З категорії рослинництва найбільше було реалізовано кукурудзи – 4 710.7 тис.тонн, найменше ріпаку – 72.9 тис.тонн, найдорожчим є соняшник 4 198.2 грн. за 1 тону, на якого у 2013 році найбільше зросли ціни за абсолютним показником – 737.2 грн. за 1 тону (21,3%), а за відносиним найбільший ріст цін зафіксований у пшениці – 24,4%, (з 1 411.5 до 1 755.9 грн. за 1 тону). В порівнянні з продукцією рослинництва, середня ціна на продукти тваринництва навпаки суттєво зменшилися. Найбільше впали ціни на живу вагу ВРХ, з 13 097.9 до 10 805.8 грн. за 1 тону, тобто на 17,5%, також знизилася ціна птиці, яєць живої ваги свиней. Підвищилися ціни лише на молоко – на 540 грн. за 1 тону (19,9%), з 2 713.8 до 3 253.8 грн. за 1 тону. Найбільші обсяги реалізації м’яса належать птиці, якої продано 571.6 тис.тонн, що більш ніж в 6 разів перевищує обсяги реалізації ВРХ.

Розглянуті показники стану сільського господарства свідчать, що дана галузь на відміну від промисловості має позитивну динаміку розвитку. Негативні тенденції можна лише відмітити в переважних обсягах споживання птиці, обвалі ціни на ВРХ (на 17,5%) та зменшення вартості свинини, адже її зміна не вплинула на вартість м’яса для кінцевого споживача, в результаті чого посередники отримали вищі прибутки, а виробник меншу рентабельність.