Рейтинг успішності пострадянських економік (Естонія - лідер, Таджикистан - аутсайдер, а Україна - тринадцята)

Практично два з половиною десятиліття пройшло з моменту розвалу Радянського Союзу. За цей час економіки колишніх радянських республік кардинально змінилися. Не всі пострадянські країни стали однаково успішними – серед них є як лідери, так і аутсайдери. Та достеменно відомо одне, що Москва втратила свій вплив на колишні республіки, які почали розвивати свій економічний потенціал самостійно, а іноді відмежовуючись від свого найбільшого сусіда – Росії.

В підсумку – економіки пострадянських країн зазнали поразки. Доля пострадянських країн у світовому ВВП за останні 20 років скоротилася на 40%. Що є ледь не найгіршим регіональним результатом у світі. Пострадянські країни за більш ніж 20 років проявили різну динаміку економічного розвитку. Саме для цього ми й порівняємо успіхи колишніх радянських республік в економічному розвитку після одержання незалежності.


Аналіз здійснено на основі матеріалів Forbes.ua та Реальна економіка


Для визначення будь-якого рейтингу потрібні його складові чи критерії.

Порівняння здійснюється за п'ятьма показниками:

Динаміка ВВП за ПКС (паритетом купівельної спроможності - такий показник дає поправку на різницю в цінах у різних країнах) на душу населення в 1990-2008 роках.

Використані дані знаменитого економічного історика Ангуса Меддісона. Даний показник вимірює зміну економічного стану населення країни в пострадянський період у порівнянні із закінченням радянського періоду. Період обраний таким чином, щоб дані за паритетом купівельної спроможності були розраховані за єдиною методологією.

Зміна частки країни у світовому ВВП по ПКС в 1990-2008 роках.

Використані дані з того ж джерела. Цей показник дозволяє оцінити те, як змінилася значимість країни в рамках світової економіки. Період обраний у такий же спосіб, як і попередній.

Спад ВВП по ПКС із 1990 року до мінімального рівня 90-х років.

Використані дані з того ж джерела. За допомогою даного показника ми можемо оцінити швидкість і якість адаптації економіки до нових умов після розпаду СРСР. Період обраний у такий же спосіб, як і попередній.

Зростання реального ВВП від мінімуму 90-х до 2011 року.

Використані дані МВФ. Цим показником ми виміряємо темпи економічного росту після закінчення переходу від соціалістичного господарства до нової економічної моделі.

Динаміка реального ВВП після кризи 2008 року. Використані дані МВФ.

Останній показник дозволяє оцінити те, наскільки стійка нова економічна модель після двох десятиліть незалежного розвитку.

По кожному з показників країни ранжуються з 1-го до 15-го місця. Потім номера місць для кожної із країн підсумовуються за всіма показниками, що дозволяє одержати інтегральну цифру. Чим менше ця цифра, тим більше місце в рейтингу займає відповідна країна.

1. Інтегральний показник росту пострадянських економік

Естонія

Естонія є беззмінним лідером серед пострадянських країн - та й була таким серед радянських республік - за рівнем розвитку. Саме вона є самою успішною з "балтійських тигрів", поступово наближаючись до стану розвиненої країни. Криза в Єврозоні, однак, сильно вдарила по естонській економіці й, імовірно, довго ще буде чинити на неї негативний вплив. А поки що Естонія посідає перше місце в рейтингу пострадянських економік.

Латвія

Латвія була другою після Естонії за рівнем розвитку із усіх радянських республік. Їй вдалося зберегти це і у докризовий період - вона демонструвала вражаючий ріст. Однак, країна стала жертвою дисбалансів в економіці ЄС, які тепер вилилися в довгострокову кризу. Цінова бульбашка, яка луснула на ринку нерухомості, а також політика "внутрішньої девальвації" призвели до того, що Латвія сильніше за інші пострадянські країни постраждала після 2008-го, її реальний ВВП все ще на 13,5% нижче, ніж був у 2008-му. Хоча за рахунок попередніх досягнень у нашому рейтингу Латвія посідає восьме місце.

Литва

За своєї економічної динамікою після одержання незалежності Литва дуже схожа на Латвію. Стартувавши із третьої позиції серед радянських республік, вона зберегла її й зараз. Так само як і Латвія, Литва сильно постраждала від кризи. У нашому рейтингу вона посідає дев'яте місце.

2. Складові рейтингу росту пострадянських економік - Прибалтійські країни

Білорусь

Це може здатися дивним, але саме "остання диктатура Європи" займає третю позицію у нашому рейтингу. Дійсно, білоруський державний капіталізм виявився в специфічних пострадянських умовах досить ефективним. Завдяки вмілому політичному маневруванню, Білорусь до останнього часу одержувала величезні російські субсидії у вигляді занижених цін на енергетичну сировину. Всередині країни ця сировина перероблялася і йшла далі на продаж у вигляді більш дорогих нафтопродуктів. Крім того, Білорусь мала ексклюзивний безмитний доступ до російського внутрішнього ринку, яким, будучи невеликою країною, могла скористатися повною мірою. Саме на цих двох китах і розвивалася "білоруська модель" останні півтора десятиліття.

Росія

Найбільша, з величезним відривом, з пострадянських економік Російська Федерація продемонструвала, у цілому, середній результат у плані економічного росту.
Гарний поштовх росту дала девальвація 98 року та бум цін на нафту, що почався скоро після неї. Однак, залежність від цін на енергоносії є також і проблемою, яку російський уряд визнає й намагається вирішити - поки що не дуже успішно. Висока корупція, що пронизує всю вертикаль російської влади, також створює ризики й заважає країні успішно розвиватися. У рейтингу РФ посідає десяте місце.

Молдова

Молдова є на сьогодні однією з найбідніших країн Європи. Деіндустріалізація на початку 90-х, викликана загальною неконкурентоспроможністю радянської промислової продукції та втратою основного промислового регіону - Придністров’я - у результаті військового конфлікту, сильно вдарила по економіці країни. За часткою у ВВП переказів від працівників за рубежем Молдова посідає друге місце у світі й ці перекази стали важливим фактором економічного росту в 00-х. Молдова посідає дванадцяте місце в рейтингу.

Україна

На жаль, нашу країну не можна віднести до економічних лідерів пострадянського простору. Україна із усіх пострадянських країн була найбільш уразлива до розвалу Радянського Союзу - занадто велику частку її економіки займали різноманітні виробництва, які на момент розвалу СРСР були абсолютно неконкурентоспроможні на світовому ринку. Однак, найбільшою проблемою стала вкрай низька якість державного управління: за два десятиліття наша країна так і не змогла подолати високий рівень корупції, дуже погано працюючих держструктур. Невдала макроекономічна політика зробила Україну вкрай уразливою до кризи, що призвело в 2008-2009 роках до найсильнішого у світі падіння ВВП. У рейтингу Україна посідає тринадцяте місце.

3. Складові рейтингу росту пострадянських економік - Східно-європейські країни та Росія

Казахстан

Під беззмінним керівництво Нурсултана Назарбаєва Казахстан зумів непогано скористатися своїм ресурсним багатством. Багато в чому цьому сприяло географічне положення - країна має кордон із Китаєм, який є основним джерелом попиту на сировинні товари в сучасному світі. Цей же фактор посприяв стійкості Казахстану кризі 2008-го, яку Китай переніс, завдяки величезному пакету стимулювання економіки, відносно легко. У рейтингу Казахстан посідає друге місце.

Киргизстан

Киргизстан був другою найбіднішою республікою Радянського Союзу й залишився такою серед пострадянських країн. Як і схожий на неї - в економічному плані - Таджикистан, ця країна не зуміла вирватися з пастки бідності й помітних економічних успіхів за часи незалежності не продемонструвала, займаючи в рейтингу передостаннє чотирнадцяте місце.

Таджикистан

Найбідніша з радянських республік, у пострадянський час ця країна не змогла поліпшити стан справ. Успіхом можна вважати хіба що відносну стабільність таджицької економіки під час світової кризи. У нашому рейтингу Таджикистан займає останнє місце.

Туркменістан

Туркменістан, маючи сировинну економіку, побудовану на експорті енергоносіїв, одержав сумну популярність завдяки своєму ексцентричному колишньому президентові Сапармурату Ніязову і його драконівському стилю керування країною. Незважаючи на це, саме туркменський ВВП швидше за інші ріс від свого мінімального значення в 90-х. Крім того, Туркменістан виявився найбільш стійким до кризи з усіх пострадянських економік. За межами сировинного сектору туркменська економіка слаборозвинена й занадто зарегульована, хоч певний рух убік поліпшення ситуації є і тут. У рейтингу країна посідає шосте місце.

Узбекистан

Узбекистан мав найменше із усіх пострадянських економік падіння ВВП по ПКС на душу населення в 90-х. Багатство природними ресурсами дозволило цій країні скористатися плодами світового буму в 00-х. Однак, високий рівень зарегульованості та бюрократії в економіці й спроби жорсткого ручного керування нею з боку влади дуже сильно стримують рівень розвитку цієї держави. При цьому, на відміну від Білорусі, Узбекистан не одержує російських субсидій, та й туркменських енергоносіїв там теж немає. Узбекистан посідає четверте місце в рейтингу.

4. Складові рейтингу росту пострадянських економік - Центрально-азіатські країни

Азербайджан

Азербайджан зумів ефективно скористатися бумом нафтових цін у першому десятилітті 21 століття. Єдина з усіх пострадянських країн ця країна зуміла збільшити свою частку у світовому ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Тільки за одним показником країна не входить у п'ятірку лідерів - глибині просідання економіки в 90-х. Це пов'язано з конфліктом у Нагорному Карабаху, який завдав величезної шкоди економіці регіону. У рейтингу "Реальної економіки" Азербайджан посідає п'яте місце.

Вірменія

Вірменія, що займає в рейтингу сьоме місце - ще один приклад того, як нежиттєздатна довгостроково економічна модель може в короткий проміжок часу дати гарні результати. Наприкінці 90-х і на початку нового тисячоліття вірменська економіка демонструвала дуже високі темпи росту, основним двигуном яких були перекази з-за кордону - в основному, з Росії й США, де є велика й впливова вірменська діаспора, а також будівельний бум, що мав багато елементів інвестиційної бульбашки. Із кризою 2008-го ця модель сильно постраждала - реальний ВВП досі на 8,5% нижче, ніж був у 2008-му році - і зараз перспективи країни залишаються неоднозначними. Однак, не визнавати вражаючих темпів росту в докризовий період неможливо.

Грузія

Грузія ледь не найбільше постраждала після розвалу СРСР. Із усіх 15 республік вона випробувала найсильніше скорочення ВВП на початку 90-х. Головною причиною такого колапсу були руйнівні війни - спочатку цивільна, потім конфлікти в Абхазії й Південної Осетії. Однак, масштабні реформи, які стали проводитися після приходу до влади Михайла Саакашвілі в 2003 році, дають надію на те, що в цієї країни усе ще спереду. Величезні успіхи в боротьбі з корупцією, якість законодавства й регуляторної системи, що значно підвищилася, ліберальні умови ведення бізнесу - усе це натякає на блискуче майбутнє Грузії. Хоча у рейтингу вона поки ще займає лише одинадцяте місце.

5. Складові рейтингу росту пострадянських економік - країни Кавказу

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман вважає, що найкращими економічними перспективами на найближчі роки має Казахстан. «У нього дуже хороша демографічна ситуація, а зростання чисельності населення - це пряме зростання економіки. Плюс Казахстан виграє від сусідства з двома великими ринками - Росією та Китаєм », - пояснює експерт, додаючи, що економічний успіх цієї країни багато в чому залежить і від політичного аспекту - чи вдасться Казахстану безболісно перейти від президентської республіки до парламентської.

Традиційно хороші перспективи залишаються і у країн Прибалтики, що виграють від участі в єврозоні, що забезпечує низькі процентні ставки і стабільність фінансової системи. Невизначеність ситуації на Донбасі і низький темп проведення реформ суттєво ускладнюють оцінку перспектив України в рейтингу на найближчі роки. На думку Наймана, Україна під силу як суттєво піднятися в рейтингу, так і закріпитися в ролі аутсайдера.