Динаміка патріотичних настроїв 1991-2013 роки

Україна

Для кожного самодостатнього народу створення міцної незалежної держави є першочерговим завданням. В процесі розвитку людства переважна більшість конфліктів виникала на основі бажання одного народу підпорядкувати собі інший та заволодіти його ресурсами. В наші дні такі прояви також мають місце, не зважаючи на те, що політична мапа світу майже сформувалася.

Український народ після роздрібнення Київської Русі починаючи з 13 століття весь час перебував в складі ряду іноземних держав, не зважаючи на те що були вдалі спроби створення власної держави під час козацької доби. У 20 столітті перед рядом намагань здобути незалежність, серед яких й проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року та Західно-Української Народної Республіки 19 жовтня того ж року, незалежність вдалося здобути лише 24 серпня 1991, яка була схвалена українським народом 1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі за підтримки понад 90% виборців, що взяли участь у волевиявленні.

Після набуття незалежності України, не зважаючи на боротьбу українського народу протягом кількох століть, громадяни нашої держави все менше шанують її. Напередодні Дня Незалежності України соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження за темою «Динаміка патріотичних настроїв», отримані результати свідчать про значну різницю у рівні підтримки незалежності на момент її набуття та в наші дні. Сучасний стан сприйняття громадянами незалежності України, географію та динаміку показників, порівняння з результатами Всеукраїнського референдуму 1991 року, ми висвітлимо в даному дослідженні.

У серпні 2013 року на поставлене питання 2 тисячам респондентів старше 18 років у всіх регіонах країни: «Чи вважаєте себе патріотом?» 81% громадян віднесли себе до числа патріотів, а 13% себе патріотами не вважають, в порівнянні з відповідними замірами 2010 року рівень патріотизму в незначній мірі підвищився.


Діаграма №1. «Чи вважаєте себе патріотом?»


Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Що стосується підтримки незалежності, то ситуація з даним питанням є помітно гіршою, ніж з почуттям патріотизму. На запитання «Якби стояв такий вибір, чи підтримали б Ви незалежність сьогодні?», частка тих хто, беззаперечно підтримав би незалежність становить 32%, а прихильників незалежності трохи більше 60%, противників 28%. Динаміка показників підтримки незалежності виражає негативні тенденції, адже всього за 1 рік частка тих хто беззаперечно підтримує зменшилася на 4%, а тих хто не підтримує, навпаки збільшилася на 2%.


Діаграма №2. «Якби стояв такий вибір, чи підтримали б Ви проголошення незалежності України сьогодні?»


Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Серед прихильників політичних сил найбільше цінують незалежність симпатики Свободи, менше Батьківщини, УДАРу, а серед тих, хто не визначився з політичними вподобаннями, число прихильників незалежності дещо більше ніж противників, також частка невизначених найвища – 21%. Прихильники Партії регіонів в незначній мірі (на 5%) більш підтримують незалежність нашої країни як не підтримують, хоча частка яскраво виражених противників дещо вища ніж переконаних прихильників – 18% проти 17%. Прихильники КПУ є більшими противниками незалежності України ніж прихильниками, при чому частка яскраво виражених противників сягає майже 40%, а сукупна частка прихильників більш ніж вдвічі менша, ніж противників – 30 % проти 63%.


Діаграма №3. Рівень підтримки незалежності України серед прихильників політичних сил.


Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

До незалежності України в різних її куточках громадяни ставляться по-різному. Найбільше прихильників на Заході - 89%, менше в північних та центральних областях, по 73% та 67% відповідно. Рухаючись на Південний Схід прихильників стає менше 50%, а число противників відповідно збільшується. У південних регіонах частка прихильників становить 48%, причому переконаних - 14% менше ніж тих, хто однозначно проти незалежності - 19%. У східних областях ситуація ще гірша - 44% проти 40%, а Донбас являється єдиною частиною України, де противників незалежності більше ніж прихильників, 57% проти 32%, причому частка переконаних противників є найбільшою - 36%.


Географія прихильників та противників незалежності України.Вкажіть характеристику:


Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Розподіл отриманих результатів серед віруючих за конфесіями також має своєрідні ознаки, найвищий рівень прихильників незалежності серед віруючих УГКЦ – 90%, УПЦ(КП) – 72%, помітно менший серед просто віруючих – 57%, а невіруючі, атеїсти та прихожани УПЦ(МП) є найменшими прихильниками незалежності, по 47% та 45% відповідно, причому противників незалежності серед останніх двох категорій однаково – по 40%.


Діаграма №4. Підтримка незалежності серед громадян різних релігійних конфесій.


Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Серед україномовних прихильників незалежності найбільше – 77%, ті що вважають рідною українську та російську мову – на рівні 55 %, а російськомовні підтримують незалежність найменше – 35%, число тих хто не підтримує незалежність серед даної категорії сягає 46%. Серед вікових категорій найбільше прихильників незалежності серед молоді – 70%, з рухом до старших категорій, частка прихильників пропорційно зменшується, досягаючи показника 52% серед найстаршої категорії – 60 років і вище. За матеріальним станом серед більш заможних прихильників незалежності більше ніж серед бідних, показники варіюються від 70% до 47 % рухаючись від найбагатших до найбідніших.


Діаграма №5 Підтримка незалежності за категоріями рідної мови, віку та матеріального стану населення.


Оберіть критерій для побудови діаграми: 

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

З отриманих результатів, маємо змогу побачити цілісну картину про географію та характерні особливості поширення точки зору доцільності та не доцільності незалежності України. Динаміка росту показників останніх років виражає негативні тенденції до збільшення частки противників незалежності. Для формування більш широкого уявлення про динаміку та географію даних процесів, здійснимо порівняння результатів сучасних соціологічних замірів з результатами Всеукраїнського референдуму, щодо проголошення незалежності України, який відбувся 1 грудня 1991 року. За його результатами 90,42% громадян нашої держави підтримали незалежність, з числа тих хто взяв участь у волевиявленні – 84,18% виборців.

Рівень підтримки незалежності України у всіх без винятку областях та м.Київ, м.Севастополь у 1991 році був вищий ніж за результатами соціологічних замірів наразі. Зіставивши ці наявні показники, ми маємо змогу розрахувати динаміку рівня прихильників незалежності за останні 22 роки. Загальний показник тих хто підтримує незалежність у серпні 2013 по відношенню до грудня 1991 становить 66,43%. Наступна інтерактивна діаграма виражає наявні рівні у 1991 та 2013 роках, а також розрахункові показники динаміки частки прихильників незалежності України серед областей.


Діаграма №6. Динаміка рівня прихильників незалежності Україні у 1991-2013 роках


Джерело: Офіційний веб-портал Державної архівної служби України та Соціологічна група "Рейтинг"

Як бачимо найбільше скорочення прихильників зафіксовано на Донбасі та східних областях України, найменше на Заході. Варто відмітити високі рівні скорочення у Черкаській та Хмельницькій областях, не зважаючи на те що вони відносяться до центральної України, їхні показники є гіршими ніж в південних регіонах. Для більш наочного ознайомлення з географією поширення даного негативного явища, розглянемо наступні інтерактивні карти.


Динаміка рівня прихильників незалежності Україні у 1991-2013 роках(регіональна структура)Оберіть показник:


Джерело: Офіційний веб-портал Державної архівної служби України та Соціологічна група "Рейтинг"

Проаналізувавши отримані результати наявних соціологічних досліджень, що стосуються показників підтримки незалежності України, результатів Всеукраїнського референдуму, щодо проголошення незалежності України 1991 року, якісних характеристик осіб що мають відповідні вподобання, географії їхнього поширення та розрахункові показники динаміки підтримки незалежності України, маємо змогу фіксувати негативні тенденції серед населення. Найбільше прихильників за 22 роки втрачено на Донбасі, де й сформувалася основна маса противників незалежності, схожий стан у трьох східних областях, а з числа центральних областей України найгірша динаміка у Черкаській та Хмельницькій, де показники прихильників 22 роки назад сягали 96%, а зараз - 67%. Також вдалося сформувати 2 протилежних портрети прихильника та противника незалежності України, щирим прихильником являється молода україномовна забезпечена особа, мешканець Західної України, яка належить до конфесії УГКЦ та є прихильником ВО "Свобода". Противниками незалежності є бідні російськомовні особи похилого віку, що мешкають на Донбасі, являються атеїстами чи належать до конфесії УПЦ(МП), а за політичними переконаннями являються прихильниками КПУ.

Розподіл показників та їхня динаміка свідчить про ріст противників незалежності України, що в першу чергу зумовлено незадоволенням матеріальним становищем населення та недоступністю якісного соціального забезпечення (освіта та медицина), яке мало місце в Радянському Союзі. Після набуття незалежності, соціальні стандарти доступності освіти та медицини в значній мірі були нівельовані, а соціальні очікування громадян не реалізувалися, в результаті чого сформувалася вагома частка противників незалежності України, яку активно розширюють окремі політичні сили. Набуттям незалежності вдало скористалася олігархія, яка отримала значні матеріальні преференції, а ліві сили - прецеденти поширювати точку зору про недоречність цього кроку. На жаль український народ отримав відчутно менше преференцій, ніж очікувалося 22 роки тому, та кожен свідомий громадянин сподівається на побудову самостійної розвиненої держави Україна.