Державна служба в Україні у 2005-2012 роках (основні показники якісного та кількісного складу)

Для забезпечення існування будь-якої держави потрібні органи на яких покладено основні функції координації дій та управління у різних сферах, що мають місце та відіграють відповідну роль у її розвитку. У нашій країні основними гілками влади є виконавча, законодавча, судова, та виходячи зі складності та розгалуженості механізму сучасної держави, також можна виділити органи правопорядку, державної безпеки та місцевого самоврядування. Для забезпечення функцій державного управління в наш час залучено сотні тисяч державних службовців.

Одним з основних критеріїв якісної роботи осіб, які знаходяться на державній службі, є здатність задоволення потреб та вирішення проблем громад, а також відношення величини чиновницького апарату до кількості населення. Управлінський апарат держслужбовців має надзвичайно широку структуру, на даний час згідно переліку посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, що віднесені до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України “Про державну службу” існує понад тисячу різновидів посад в різних органах влади, від керівника Адміністрації Президента України до спеціаліста галузевого управління.

В даній публікації ми розкриємо динаміку та географію чисельності державних службовців за різними категоріями з 2005 по 2012 рік, статевого та вікового складу держслужбовців, рівня освіти та пенсійного забезпечення.

Наступна діаграма виражає динаміку загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2005-2012 роках.


Число апарату державних службовців в Україні у 2005 році становило 339016 осіб, серед яких посадовців органів місцевого самоврядування - 91 925 осіб, а держслужбовців - 247 091 осіб. До 2009 року чисельність працівників даної категорії досягло свого апогею та становило 384 197 осіб, серед яких посадовців органів місцевого самоврядування - 100 789 осіб, а держслужбовців - 283 408 осіб, тобто зросло більш ніж на 45тис. У 2012 році чисельність держслужбовців знову зросла до 274 739, а посадовців органів місцевого самоврядування продовжила скорочуватися, досягнувши показника 98 117 осіб. Найбільшого скорочення апарат державних службовців виконавчої гілки зазнав у 2010 році, яке становило понад 11 тис.осіб.

Наступний блок тематичних карт характеризує розподіл працівників державних органів влади за регіонами, серед категорій державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, держслужбовців у районних та обласних державних адміністраціях, працівників апаратів районних, обласних рад, міських та районних в місті рад, сільських та селищних рад, їх виконкомах.

Вкажіть характеристику:

За матеріалами Національного агенства з питань державної служби
Дані приведені станом на 01.01.2013 року

Найвищий показник державних службовців з розрахунку на 1000 населення у м.Київ – 13.2 осіб та Чернігівській області – 8.2 осіб, а найнижча у Донецькій – 4.2, Дніпропетровській – 4.4 та Львівській – 4.7 областях. Дані показники можна обґрунтувати тим, що в м.Київ зосереджені основні державні органи, а в густонаселених областях для забезпечення управління потрібно менше чиновників, адже таким чином значна їхня кількість вивільняється за рахунок обов’язкової штатної структури органів виконавчої влади на місцях. Посадових осіб органів місцевого самоврядування найбільше на Луганщині – 5, а найменше у м.Севастополь – 0.8 на 10 000 осіб.

Найбільше число чиновників в обласних державних адміністраціях зафіксовано в м.Києві – 1704 (Київська міська державна адміністрація), а найменше - в Закарпатській області – 411, за числом працівників серед райдержадміністрацій, лідирує також м.Київ – 3218, найменше у м.Севастополь – 436. Даний розподіл залежить від числа райдержадміністрацій та обсягів штату працівників. Найбільші апарати обласних рад на Черкащині – 136 та м.Київ – 165, найменші у Херсонській області – 28 осіб. Серед районних рад найвищий рівень насичення держслужбовцями зафіксований також на Черкащині – 13.3, а найнижчий на Чернігівщині – 7.7. Середнє число працівників в апаратах міських та районних в місті рад найвище на Дніпропетровщині – 135.5, а найнижче у Тернопільській області – 25.9. Найбільше сільських та селищних рад знаходиться в м.Севастополь – 8, найменший показник зафіксовано у Миколаївській, Хмельницькій та Чернінгівській областях – 3.3.

Наступний графік показує статеву та вікову структуру держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування.

Чисельність жінок-держслужбовців на державній службі становить 210 888 осіб, що в більш ніж втричі більше за чоловіків - 63 851. Серед чиновників також більш ніж втричі переважають жінки – 74 877, проти 23 240 чоловіків. Вікова структура свідчить, що найбільше держслужбовців, як серед чоловіків так і жінок серед категорії осіб до 35 років по 30 024 та 107 797 відповідно, а серед посадовців чоловіків у віці 35-45 років – 7 172 осіб, жінок 46-54 років – 25 446 осіб.

Рівень освіти виступає найбільш вагомим критерієм при прийнятті на державну службу. Наступний графік відтворює динаміку числа осіб за категоріями повної вищої, базової та неповної вищої освіти серед посадовців та держслужбовців у 2005-2012 роках.


Число та частка державних службовців та посадовців, серед осіб, які мали неповну вищу освіту з 2005 року по 2012 рік суттєво зменшилося, посадовців з 33 311(37,04%) до 26 372 (27,14%), державних службовців з 60 197 (25,00%) до 30 008 (10.99%) від загальної кількості відповідно.

Після завершення державної служби, державні службовці та посадовці органів місцевого самоврядування, як мільйони інших працівників отримують пенсію, яка зазвичай відрізняється за розміром від пенсії середньостатистичного громадянина. Наступний графік виражає динаміку чисельності пенсіонерів-держслужбовців в Україні, середній розмір пенсій держслужбовців та середній розмір пенсій по країні загалом, а також її мінімальний поріг у 2005-2012 роках.


За останні 7 років число держслужбовців-пенсіонерів збільшилося більш ніж в півтора рази (з 79 606 до 123 247), а середнього розміру (номінального) пенсій більш ніж вдвічі - з 1 тис. 502.00 грн. до 3 тис. 102.92 грн. Також варто зазначити, що розмір (номінальний) мінімальної пенсії за даний період піднявся в два з половиною рази з 322 до 822 грн. Відношення розмірів мінімальних пенсій та пенсій держслужбовців у 2005 році становило майже 4,5 рази, а у 2012 скоротилося до 3,8.

Виходячи з розглянутих критеріїв за географією, динамікою розподілу чисельності державних службовців та посадовців органів місцевого самоврядування, варто зауважити, що значне збільшення їх чисельності до 2009 року, скорочення у 2011 та подальше зростання у 2012, переважання жінок над чоловіками серед обох категорій, молоді у віці до 35 років серед держслужбовців, чоловіків у віковій категорії 35-45 років, а жінок 45-55 серед посадовців. Рівень освіти з 2005 по 2012 рік суттєво поліпшився досягши показників 11% без повної вищої освіти серед посадовців та 27% серед держслужбовців. Найбільше підвищення розмірів пенсій відбулося у 2008 році, яке становило понад 30% від показника 2007 року, а її обсяг по відношенню до середньої у 2012 році був у 2,5 рази більший. Особливої уваги заслуговує динаміка чисельності держслужбовців, яка засвідчила зростання числа держслужбовців-пенсіонерів більш ніж в 1,5 рази до 123 тис. осіб.

Якість державного управління та роботи державних органів влади, як центральних так і на місцях безпосередньо не залежать від кількості працівників чи їхньої структури, а від якісного рівня підготовки, відданості справі та дотримання законів, зазвичай мірилом оцінки яких є рівень довіри до них з боку громадськості. В Україні чиновницький апарат є одним з найбільш «роздутих» з європейських країн та безперечно вимагає практичної реорганізації, скорочення, адже подальший ріст чиновників-пенсіонерів в будь-якому разі позитивно не відіб’ється на пенсіях простих робітників, а постійне розширення управлінських штатів не підвищить якості роботи відповідних органів.


Теги: