Аналіз гендерного індексу, роль жінок в Україні та світі (сучасний стан та динаміка процесів)

Поняття «ґендер» має чимало варіантів визначень та відмінностей у різних наукових сферах. Найбільш поширеним даний термін є у сфері психології, сексології, соціології, анатомії, та ін. Всесвітня організація охорони здоров'я використовує термін «ґендер» для визначення соціально обумовлених ролей, моделей поведінки, атрибутів, що характерні для чоловіків та жінок. Науковці стверджують, використання поняття «гендер» є найбільш поширеною помилкою в розумінні тотожному терміну «стать», проте саме так склалося сприйняття даного терміну в широких масах.

Аналізу ролі чоловіків та жінок у різних сферах життя суспільства, впливу на економіку, політику, культурне життя присвячено тисячі наукових та суспільних досліджень. В даній публікації розглянута участь та вплив жінок на розвиток різних сфер життя суспільства за глобальним гендерним індексом. Ми не маємо на меті дослідити проблематику даної області, лише представити власне дослідження за кількісним представництвом жінок у різних органах влади в Україні та результати щорічного звіту «The Global Gender Gap Report» від World Economic Forum.

Протягом першого скликання Верховної Ради України в законодавчому органі країни працювало понад 97,3% чоловіків та 2,7% жінок (13 осіб) відповідно, з наближенням до наших днів частка жінок поступово збільшувалася. У нинішньому (сьомому скликанні) депутатські мандати отримали 43 жінки, що в свою чергу становить 9,7% від загального числа парламентарів.


1. Представництво за статтю у Верховній Раді України I-VII скликання (1990-2013)

Незначне представництво жінок в українському парламенті має кілька передумов, серед яких: не бажання будувати політичну кар’єру за рахунок часу, який можна присвятити сім'ї; упереджене ставлення з боку керівників до провідної ролі жінки в колективі; відсутність необхідного набору особистих якостей, якими має володіти особа для реалізації в українській політиці.

Зростання частки жінок у парламенті в значній мірі забезпечене не ростом бажання жінок керувати країною та приймати рішення державного характеру, а потреби у представництві жінок серед перших облич політичних сил для усвідомлення виборцями дотримання принципів «гендерної рівності» з боку партій. Останню тезу чітко відображає наступний графік за часткою чоловіків та жінок серед вищого органу виконавчої влади – уряду України.


2. Гендерний склад міністрів Кабінету Міністрів України, станом на 01.11.2013

Як бачимо з 18 міністерств керівні посади міністра та заступника міністра, жінки займають у 4, найбільша їхня частка в міністерстві соціальної політики та юстиції, яких власне й очолюють жінки. З числа міністерств ми отримали кількісне представництво жінок менше 9% (6 з 70).

Що стосується судової гілки влади, то представництво жінок в даних органах є суттєво вищим. Для проведення аналізу ми вирішили розглянути статевий склад суддів Верховного Суду України (ВСУ), який налічує чотири спеціалізовані судові палати та керівництво, що в свою чергу становить 51 особа.


3. Гендерний склад суддів Верховного Суду України, станом на 01.11.2013

Найбільше жінок у судовій палаті та 7 з 17, а не представлені у керівництві та судовій палаті у адміністративних справах. Загальний показник представництва жінок становить 12 осіб з 51 (23,5%).

Наступна діаграма відображає загальні показники представництва жінок і чоловіків в структурі вищих держаних органів влади. Найменша частка жінок в керівництві міністерств – 8,6% міністрів та заступників мністрів, найбільша у Верховному Суді України – 23,5% суддів.


4. Гендерний склад за гілками влади в Україні, станом на 01.11.2013

Міжнародна організація World Economic Forum опублікувала щорічний звіт за дослідженням представництва по впливу жінок на різні сфери життя суспільства у світі «The Global Gender Gap Report», в якому за допомогою розрахункових індексів визначається рівень залучення жінок до управління в економіці, політиці, безпеки для життя та здоров’я, рівня освідченості, і.т.д. Лідерами за складеним рейтингом стали Скандинавські країни, серед яких 1 місце належить Ісландії (0.8731), а найгірший стан з рівністю у правах чоловіків та жінок у мусульманських країнах, останнє – 136 місце належить Ємену (0.5128).

Україна в даному рейтингу займає 64 позицію між Танзанією і Киргизією, з абсолютним показником індексу 0.6935.


5. Тематична карта світу за гендерним індексом 2013

Основними складовими, за якими було розраховано гендерний індекс виступали: рівень оствіти та знань, безпека для життя та здоров’я, вплив на економіку та участь в політичному життя країни. Проведемо порівняння з найближчими країнами, для цього наведемо показники за вищенаведеними критеріями, які отримали Польща, Росія, а також середньостатистичний світовий.

Серед усіх країн світу рівень освідченості українських жінок визнаний, як дуже високий, його індекс становить – 1.000 (це максимальне значення), приміром у Польщі він рівний – 0.998. Також відносно хороший стан справ з участю українських жінок в економіці та бізнесі – 0.743 (Польща – 0.673), і це вище ніж середньостатистичний світовий – 0.601.


6. Складові гендерного індексу в Україні та сусідніх країнах 2013

Таку високу економічну активність жінок можна пояснити бажанням бути фінансово незалежними від чоловіків та якомога сильніше матеріально забезпечити власних дітей за умови скрутного фінансового становища у сім'ї. Також вищим ніж середньостатистичний світовий є індекс безпеки життя та здоров’я українських жінок – 0.973 проти 0.957, чого не скажеш про показник індексу залучення до управлінських органів та впливу на політику – 0.059 проти 0.211. В наших сусідів ці показники вищі, хоча також менші ніж середньостатистичний світовий індекс заучення жінок до управління та політики.

Протягом останніх років суттєво не змінилося становище та вплив жінок на основні сфери життя суспільства, окрім впливу на економічне життя країни, адже у 2006 році індекс економічної активності серед жінок становив 0.691, а в 2013 році він зріс до 0.743.


7. Динаміка складових гендерного індексу (ролі жінок) в Україні 2006-2013 роки

Також не зважаючи на умовний ріст індексу впливу на політику, позиція нашої країни з 2006 року до 2013 спустилася з 97 по 119 місце, що в свою чергу є найменшим рейтинговим та індексовим показником, який суттєво понижує рейтинг України за глобальним гендерним індексом, адже всі інші критерії оцінки суттєво вищі від «участі в політиці та управлінні».

Виходячи з отриманих індексів та динаміки їхніх показників є доцільність порівняти найменший показник України за гендерним індексом серед оцінюваних критеріїв - гендерний індекс за показником ролі жінок в політиці серед країн світу. Для розгляду оберемо держави, які відіграють провідну роль та мають з Україною тісні міжнародні відносини.


8. Гендерний індекс за показником ролі жінок в політиці 2013

Як бачимо, за індексом ролі жінок в політиці нашій країні належить одне з останніх місць – 119 з 136. Цікавим є відображення культури на участі жінок в політиці у Японії, високий показник має Індія, а Німеччина має відчутно вищу позицію, ніж Франція, жінки консервативного Китаю впливають сильніше на політику ніж у США, а в Казахстані більш залучені до державного управління ніж в Росії.

Високі показники індексів рівня освіти - 1.000 та помітне зростання індексу економічної активності, забезпечують передумови для зростання ролі українських жінок в політичному житті країни та державному управлінні в найближче десятиліття, адже після здобутків в економічній сфері та проесійній реалізації, природньо зростатиме й потреба у впливі на прийняття політичних рішень.