Аналіз динаміки реєстрації знаків для товарів і послуг від національних та іноземних заявників в Україні 2008-2012 рр.

Міжнародна інтеграція України створює сприятливі умови для розвитку ринку інтелектуальної власності. Але, разом із цим, виникає й загроза недобросовісної конкуренції. Зокрема, на створення й розкручування торгівельної марки необхідні роки наполегливої праці і немалі капіталовкладення. Але, для нечесних на руку підприємців, завжди існує спокуса уникнути великих витрат, скориставшись чужими досягненнями. Такі «підприємці», шляхом маніпуляцій з відомою торговою маркою, вводять в оману покупців щодо якості товару та його виробника, заробляючи при цьому великі гроші, і тим самим позбавляють власників їхнього прибутку. Отож, коли підприємці стали «жертвами» актів недобросовісної конкуренції, тоді вони почали шукати можливість захистити свої права на торгову марку в суді і отримати компенсацію за її неправомірне використання. А єдиним способом отримати охорону своїх прав є реєстрація торгової марки як знаку на товари і послуги, - повідомив патентний повірений України Юрій Трачук, керуючий Українського офісу інтелектуальної власності

На цих графіках детально показано співвідношення кількості заявників на реєстрацію торгової марки та отримання свідоцтва як національних, так й іноземних за національною процедурою, а також за Мадридською системою про міжнародну реєстрацію торгових марок.


Заявки на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою (розподіл за країнами) 2011 року в Україні

За даними Державної служби інтелектуальної власності у 2011 р. з Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) надійшло 8665 міжнародних заявок, у т.ч. 7062 (81,5%) – за Мадридською угодою та 1603 – за Протоколом до Мадридської угоди. На карті показано, що найбільш активними у цьому році були заявники із Німеччини, Франції, Російської Федерації, Італії, Швейцарії, Китаю, Польщі, Австрії. Частка заявок від заявників з цих країн становить 73,3% від загальної кількості заявок, поданих у 2011 р. за міжнародною процедурою. Серед держав–учасниць Протоколу до Мадридської угоди у 2011 р. заявки з поширенням на територію України найактивніше подавали США, Туреччина, Велика Британія, Японія, Швеція, Фінляндія та Данія.

«Чим це зумовлено? А тим, що Україна є інвестиційно привабливою саме для вищезгаданих країн, адже в нас є дешева, але кваліфікована, робоча сила, та невикористанні ресурси та постійне зростання купівельної спроможності населення (особливо, у категорії «дорогі покупки»). Зокрема, як показує сегментне дослідження українського ринку найбільше іноземних інвестицій надходить до промисловості. Це зрозуміло, оскільки держава не вкладає в промисловість достатньо коштів і вона не розвивається, тому для інвестора це є досить вигідна пропозиція, оскільки є великий попит, але не має пропозиції», - прокоментував Юрій Трачук, керівник Українського офісу інтелектуальної власності та патентний повірений України.


Зареєстровані знаки для товарів та послуг за національною процедурою (розподіл за країнами) 2011 року в Україні

У 2011 році зареєстровано 16677 свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Із загальної кількості зареєстрованих свідоцтв 12854 (77,1%) становлять реєстрації на ім’я національних заявників .Таким чином ми можемо констатувати те, що кількість осіб, які отримали правову охорону на знаки для товарів і послуг у 2011 році збільшилась, порівняно із попередніми роками, і збільшується із кожним роком, , а тому кількість «жертв» від актів недобросовісної конкуренції стане значно менше!


Заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг за національною процедурою (розподіл за країнами) 2011 року в Україні

На карті зображено кількість заявок, які надійшли для реєстрації знаку на товари і послуги у 2011 р. та особливості розподілу їх між країнами. Отже, у цьому році надійшло 21091 заявка на знаки для товарів і послуг. Активність національних заявників у поданні заявок порівняно з попереднім роком практично не змінилася, іноземних – зросла на 9% . Від іноземних заявників надійшло 4254 заявки, що становить 20,2% від загальної кількості заявок, поданих за національною процедурою.

«Отож, ми можемо спостерігати постійний приплив іноземного капіталу на український споживчий ринок, який вкотре підтверджує привабливість українського інвестиційного клімату для іноземців, а також сприяє розвитку виробництва та конкурентоздатності України як члена міжнародного економічного співтовариства», - прокоментував Юрій Трачук, керівник Українського офісу інтелектуальної власності та патентний повірений України.


Як, видно на графіку в Україні в період із 2004 по 2012 рік в цілому спостерігалася тенденція зростання активності подання заявок на знаки для товарів і послуг від іноземних заявників. Так, наприклад у 2011 р. надійшло 21091 заявка на знаки для товарів і послуг. Як видно на графіку, активність національних заявників у поданні заявок порівняно з попереднім роком зменшилася, а ось іноземних навпаки зросла. Від іноземних заявників надійшло 4254 заявки, що становить 20,2% від загальної кількості заявок, поданих за національною процедурою.


Мадридська система реєстрації торгових марок (або знаків на товари і послуги – термін українського законодавства) надає досить велику кількість переваг її власнику. Зокрема, для того, щоб отримати правову охорону на знак для товарів і послуг в різних країнах, заявнику необхідно подати лише одну заявку в країну-учасницю угоди і він автоматично отримує охорону в усіх інших. Крім того вартість реєстрації знаків на товари і послуги в різних країнах різна, тому у заявника є можливість обрати державу, де реєстраційний збір нижче, при цьому рівень правової охорони залишиться незмінним. Як видно на графіку, до України, як учасника Мадридської угоди, останніми роками звертаюся все більше іноземних заявників, адже держава створює сприятливі умови для іноземців, - прокоментував український патентний повірений Юрій Трачук.


На останньому графіку продемонстровано співвідношення між кількістю заявок та отриманими свідоцтвами.

«Реєстрація торгової марки як знаку на товари і послуги забезпечить охорону прав власника торгової марки, захистить його від актів недобросовісної конкуренції, а також сприятиме розвитку його підприємницької діяльності як на теренах України, так і за кордоном. Важливим елементом на цьому шляху є залучення фахівця найвищої кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, який супроводжуватиме діловодство на всіх етапах процедури реєстрації торгової марки як знаку на товари і послуги, а також захистить власника від актів недобросовісної конкуренції. Такими професіоналами визначені представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Отож, саме за допомогою та послугами у сфері правової охорони промислової власності і слід звертатися», - заявила Євгенія Ступчук, менеджер проектів Українського офісу інтелектуальної власності

Від ефективності інвестиційної політики уряду та наявності попиту споживачів залежать рівень залучення іноземних вкладів в ринок. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому. Як бачимо, в 2008 році кількість заявок на реєстрацію знаків на товари і послуги від іноземних та національних заявників в Україні становило 33081. Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні, як і в більшості європейський країн значно знизилася. Це видно на графіках, де кількість заявок від національних та іноземних заявників у 2009 році значно знизилась. Але, починаючи із 2010 й до 2012 рр., спостерігається тенденція на збільшення кількості заявок на реєстрацію знаків на товари і послуги. Зокрема, вже в 2012 році кількість заявок від національних заявників майже наздогнала рівень 2008 року, а заявок на реєстрацію від іноземців значно збільшилось. Це пояснюється тим, що антикризові методи, які застосовувалися в європейських країнах (підвищення податків та зборів, зменшення попиту на товари і послуги тощо) зробили інвестиційний клімат в цих країнах непривабливим і відкрили інвесторам доступ до українського ринку. Крім того, в 2012 році в Україні проходила одна із найважливіших подій в світі спорту – «Євро-2012», що сприяло збільшенню іноземних інвестицій та кількості «специфічних» заявок, приуроченій події. Безумовно, Україна, сьогодні, розглядається як одна із найпривабливіших країн у Східній Європі для іноземних інвесторів, адже в ній попит споживачів є вищим, ніж наявні пропозиції. До того ж, споживчі ринки та купівельна можливість населення (особливо, серед осіб із доходами вище середнього та багатих українців) в України стабільно збільшуються, а от умови праці у Європі залежні від зарплат, що зростають. Відповідно, зменшується конкурентоздатність. Саме так, зацікавленість заявниками на торгові марки нашою країною, у першу чергу, залежить від наміру зробити їх продукцію більш конкурентною, а з нашими природними ресурсами та робітниками цього досягнути значно легше. А наш Уряд, в принципі, ні при чому – реальність капіталізму, - завершив патентний повірений Юрій Трачук.

За матеріалами © Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2012