Рівень довіри громадян до соціальних та державних інститутів

Взаємовідносини владних та соціальних інститутів з населенням будь-якої країни виражають їхню легітимність в очах спільноти, а рівень довіри населення до даних органів є оцінкою ефективності їхньої діяльності. Виявлення рівня довіри населення до соціальних та владних інститутів було здійснено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру Разумкова у травні місяці поточного року, шляхом проведення загальнонаціонального опитування, в якому взяло участь 2010 респондентів у всіх регіонах країни.

Отримані статистичні результати даного дослідження свідчать про кризу довіри суспільства до інститутів влади в Україні, яка має місце у всіх її гілках. Найбільше не довіряє населення Верховній Раді України, Президенту України та судам по 45.1%, 45.0% та 44.9%, а довіряють 6.5%, 1.6% та 2.7 відповідно. Силовикам українці скоріше не довіряють, найкращі показники в СБУ, де сукупний рівень недовіри 48.5%, а довіри 33.4%, а найгірші до міліції – 70.0% недовіри та 22.2% довіри відповідно. Низька оцінка ефективності діяльності владних інститутів є складовою загального рівня зневіри населення, винятками серед недовіри є лише церква (баланс довіри-недовіри становить +50.2%), українські ЗМІ (+24.5%), а також єдиний з державних органів – Збройні Сили України (11.4%). Громадським організаціям довіряє лише на 2.8% більше ніж не довіряють, дана категорія також є лідером серед частки осіб – 26.0%, яким важко оцінити рівень довіри до громадських інститутів, а найменш вагається населення при оцінці довіри до Президента України – 5.3%.

Також варто зазначити високий рівень недовіри населення до банків, який складає 67.3% проти 22.9%, що довіряють. З усіх існуючих соціальних та владних інститутів найменший рівень довіри до судів – 15.9% та політичних партій – 17.6%.

Отримані результати свідчать, що в Україні лише двом соціальним інституціям в переважній більшості (понад 50%) довіряє населення, серед яких церква – 70.1% та українські ЗМІ та 58.3%. Криза довіри населення до владних та політичних інститутів в країні поглибилася досягнувши показників недовіри у переважній більшості 65-75%.


Рівень довіри до основних соціальних та державних інститутів в Україні у травні 2013 року


За матеріалами Фонду Демократичні ініціативи імені "Ілька Кучеріва" та Центру Розумкова