Напрямки роботи

Програмний напрямок

 • Розробка програмного забезпечення, інтерактивних веб-сайтів, створення баз даних та інформаційно-довідкових систем
 • Надання консультацій з приводу впровадження інформаційно-аналітичних систем прийняття управлінських рішень
 • Створення геоінформаційних продуктів, модулів та додатків до існуючих програмних рішень
 • Побудова інтерактивних карт та графіків

Суспільно-інформаційний напрямок

 • Дослідження соціально-економічних та громадсько-політичних процесів з використанням новітніх інформаційних технологій.
 • Планування, проведення та обробка соціологічних досліджень, представлення інфографічних даних.
 • Інформаційно-аналітичний супровід виборчих компаній.
 • Написання тематичних статей з підготовкою аналітичних довідок за обраною тематикою.
 • Цільові дослідження: моніторинг проблематики за предметними областями, системний аналіз наявних результатів, формування концепції сталого розвитку об’єктів дослідження.
 • Муніципальне господарство та сільська інфраструктура в Україні, проблематика сьогодення та перспективи розвитку.

Рекламний та маркетинговий напрямок

 • Розробка логотипів, фірмового стилю та виготовлення каталогів «бренд-буків».
 • Виготовлення сувенірної продукції відповідно до розробленого фірмового стилю.
 • Проведення рекламних кампаній, промо-акцій та маркетингових заходів.
 • Аналіз рекламного ринку конкретного регіону з метою ефективного розміщення інформаційної кампанії.
 • Інформаційне забезпечення та проведення заходів: форумів, тренінгів, конференцій та семінарів.