Яке з цих тверджень найбiльше вiдповiдає Вашiй точцi зору (щодо перейменування)? | Infolight